nlp steps

NLP דמיון מודרך ומה שביניהם

אנשים רבים שואלים האם NLP  ודמיון מודרך הם אותו הדבר או מה ההבדל בין שתי השיטות?

מדובר בשתי גישות שונות כאשר שיטת NLP משתמשת במיומנויות של דמיון מודרך לצורך יישום של חלק ממרכיבי השיטה.
לצורך יצירת בהירות נציג את שתי השיטות ואת המכנה המשותף שלהן.

 

דמיון מודרך

 

שיטה המאפשר החזיה (ויזואליזציה) של מצבים ותהליכים שונים בדמיון.
לחוש הראיה המשמש אותנו בדמיון נוסיף תיאורים מילוליים ונזמין את המונחה לדמיין חוויה של חושים נוספים: שמיעה, תחישה,  טעם וריח.
בכדי לייצר חוויה עמוקה יוביל המנחה את המונחה (או המונחים שכן לעיתים הדמיון המודרך מתבצע באופן קבוצתי) להרפיה, מצב של הירגעות אשר בו המודע מפחית פעילות והמוח עובר לרוב לתפקוד בגלי אלפא (במצב של ערנות מלאה המוח פועל בגלי בטא).
כאשר המוח עובר לגלי אלפא מקובל לומר שהתקשורת עם תת המודע פתוחה יותר, דברי המונחה יחלחלו פנימה לרובד הלא מודע ורעיונות חדשים ויצירתיים עשויים לצוף.
לדמיון המודרך יתרונות ומטרות רבות: שחרור מתחים ורגיעה, פיתוח חשיבה יצירתית, תרגול שליטה על המוח, תרגול מצבים גופניים שונים, תקשורת עם תת המודע ועוד.
מנחים אשר לומדים לעסוק בדמיון מודרך לומדים כיצד להכניס מונחה להרפיה, כיצד ליצור הדמיה עשירה אשר עושה שימוש רב במטאפורות וסמלים.
מבנה הדמיה יכלול לרוב שלושה מרכיבים: הכנסה להרפיה, תוכן ההדמיה המוגש בשפה מטאפורית עשירה אשר מפעילה את החושים ויוצרת את החוויה הרצויה, החזרה למודעות רגילה.

 

שיטת NLP

 

שיטת NLP הינה שיטה לקידום והשגת מטרות. שיטת  NLPעושה שימוש באופן שבו המוח עובד ולכן השינוי והתוצאות שהיא מציעה מהירים ואפקטיביים במיוחד.

המאמן שיטת NLP לומד מה קורה בתוך עולמו הפנימי של המתאמן ממש עד לרמת המפות הנויראליות המפעילות את האדם.
מפות אלה הנקראות בשפת ה NLP מפות פנימיות או מפות עולם כוללת את חמשת החושים שלנו: ראיה, שמיעה, תחישה, ריח וטעם וגם את מרכיבי החוויה: מחשבות, התנהגות ורגש שנלווים למפות.
השינויים המבוצעים ב NLP מבוצעים בעזרת קידוד מחדש, הרחבה או שינוי חיבור והקשרים של מפות שונות.
לצורך בצוע השינויים המנחה משתמש בדמיון של המונחה ומסייע לו לזמן מפות מהעבר (זיכרונות) וגם מסייע לו ליצר מפות עתידיות (ויזואליזציה של מטרות ומצבים).
ה NLP בדומה לדמיון המודרך עושה שימוש נרחב במטאפורות אשר מאפשרות תקשורת נגישה והשפעה על תת המודע.
שתי המיומנויות הנ"ל משמשות את מאמן ה NLP כמעט בכל טכניקה ובכל פגישה עם המטופל.
לעיתים יבחר המאמן בשיטת  NLPלבצע עם המונחה שלו דמיון מודרך כלומר להעביר למונחה הדמיה מלאה.
דמיון מודרך שמשולב כחלק מהליך של אימון בשיטת NLP יכלול ארבעה מרכיבים: הכנסה להרפיה, סיפור מטאפורי תהליכי המתאר שינוי בעולם המטאפורי, הובלה עתידית המרמזת על האופן שבו הסיפור ישפיע על עתידו של המטופל, החזרה לערנות רגילה.

 

 NLP דמיון מודרך לסיכום

 

שיטת NLP אשר כוללת מיומנויות ורכיבים רבים כוללת מספר מרכיבים הלקוחים מהדמיון המודרך: יצירה בדמיון של מצבים וסיטואציות, שימוש במטאפורות, הכנסה להרפיה, העברת הדמיה הכוללת הכנסה להרפיה ושילב סיפור מטאפורי תהליכי.
שתי השיטות שואבות השראה מכך שהמוח אינו מבדיל בין אמת לדמיון שכן הן בחשיפה אמתית והן בדמיון של אובייקטים ומצבים מופעלים במוח אותם אזורים.

 

למידע נוסף על הקורסים השונים ב- NLP או דמיון מודרך - לחצו כאן

דמיון מודרך