לארגונים NLP

סדנאות מנהלים

 

על פי העיקרון הפיטרי  כל עובד מוצלח יקודם ויוזז מתפקידו כל זמן שהוא מבצע את תפקידו בהצלחה והוא יתקבע בסופו של דבר, בתפקיד הראשון שאותו לא יבצע כהלכה.  העיקרון הפיטרי אומנם לא הוכח מחקרית מעולם אך סביר שאדם אשר מתפתח במעלה הסולם הארגוני יידרש לשפר ואף להחליף או לשנות מיומנויות במעבר בין התפקידים השונים. חלק מהעובדים עושים זאת באופן טבעי ברמה זו או אחרת, אך גם הטובים ביותר ישפרו את הישגיהם באם תינתן להם עזרה והכוונה להתאמת המיומנויות לדרג הניהולי בו הם נמצאים.

סדנאות המנהלים נתפרות בהתאמה לצרכי הארגון ומטרתם לסייע למנהלים לאתר את הפער בין צרכי התפקיד ותפקודם כיום, לספק להם כלים להתפתחות ניהולית והתאמת מיומנויות ואסטרטגיות לתפקוד מיטבי.

 

סדנאות שירות

 

סדנאות השירות עובדות בשלושה רבדים:

הקשבה – כיצד להקשיב ללקוח באופן פעיל תוך הבעת אמפתיה וכבוד הדדי,

 זיהוי הצרכים ומתן מענה הולם.

השפעה – יצירת אמון עמוק עם הלקוח והובלה להסכמות אפקטיביות לשני הצדדים WIN WIN

חיבור למשאבים – שמירה על חיבור נותני השירות למשאבים ועוצמות פנימיות באופן שימנע שחיקה לאורך זמן ויקדם שירות מיטבי.

 

סדנאות השירות נתפרות באופן ייחודי לצרכי הלקוחות שלנו ופועלת במרחב שבין שלושת הנקודות שהוזכרו לעיל.

nlp steps